Camp Faravid kurser och program

Boarder Pilot Course (BPC)

(9 dagar)

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdighter för överlevnad samt eget ledarskap i ett subartiskt barmarksklimat. Deltagare skall ges grunder som skall hjälpa dem att lotsa flyktingar från ett okuperat broderland till friheten. Kursen behandlar marsch i terräng med övergångstekninker, förläggningsformer, överlevnadstekninker, kylskadepaket, självskyddmetoder, grundläggande egenvård samt sjukvård, navigering med karta och kompass. Ni jobbar ihop minst i par upp till grupp.

Kursen sker till 90 % utomhus i terräng varvid god fysisk förmåga krävs. God outdoorvana eller militär utbildning är bra förutsättning för att klara kursen.

Kursen inleds med ett fysiskt test på ca 9 km löpning/snabbmarsch som skall genomföras under 65 min oavsett rådande väderleksförhållanden. Underkänt resultat leder till avskiljning med 70% återbetalning av kursavgift och transport till JVG-station alt. flygplats för återresa hem.

Kurserna och upplägg bygger på årtionden av personliga erfarenheter hos instruktörer, en hel del färdigheter från militära enheter specialiserade LRRP verksamhet.

Men främst utnyttjas kunskaper och färdigheter från lokala människors i området med erfarenheter som har hundratals, ja kanske tusentals, år på nacken.

Utbildningen vid Camp Faravid sker med kvalitativ outdoor materiel som uthyres (ingår i kursavgift) och senare ges deltagarna möjlighet att anskaffa denna utrustnig.

Boarder Pilot Cousre (BPC) är en förberedande kurs för Boarder Pilot Winter Course, BPWC.

Border Pilot Winter Course (BPWC)

(9 dagar)

En fortsättning på "Gränslotskursen" som ger deltagarna grundläggande färdighter för överlevnad och ledarskap under subarktiska vinterförhållanden.

Deltagare skall ges grunder som skall hjälpa dem att lotsa flyktingar från ett okuperat broderland till friheten. Kursen behandlar marsch i terräng med skidor alt snöskor, övergångstekninker, förläggningsformer, överlevnadstekninker, utökat kylskadepaket, självskyddmetoder, grundläggande egenvård samt sjukvård, navigering med karta och kompass. Ni jobbar ihop minst i par upp till grupp.

Kurserna och upplägg bygger på årtionden av personliga erfarenheter hos instruktörer, en hel del färdigheter från militära enheter specialiserade LRRP verksamhet.

Men främst utnyttjas kunskaper och färdigheter från lokala människors i området med erfarenheter som har hundratals, ja kanske tusentals, år på nacken.

Kursen sker till 90 % utomhus i terräng varvid god fysisk förmåga krävs. God Outdoorvana eller militär utbildning är bra förutsättning för att klara kursen. Vi kursstart för Gränslots vinter genomförs fysisk samt praktiskt test som kan innebära avskiljning från kurs med återbetalning på 70% av kursavgiften. Kursdeltagare kan närhelst avskiljas från kurs om de anses vara en fara för sig själv eller andra kursdeltagre.

Efter genomförd kurs, med väl godkänt resultat, har ni certifierat er att få ingå som biträde vid Gränslotskurserna samt att ni efter ett antal kurser kan organisera egna kurser och utnyttja kursupplägg, kursmateriel samt utrustning vid Camp Faravid.

Special Projects

Låt oss på Camp Faravid ge er ett helt unikt, säkert och fungerande logistiklösning i absolut vildmark.

Vi löser allt så att ni i företagets ledningen eller projektgruppen har möjligheterna att fokusera på upplägg och genomförandet.

Det kan vara företagsarrangemang där anställda, medarbetare, kunder ges ett skräddarsytt upplägg i syfte såsom:

- öka sammanhållning och förståelse för egen organisation, egna produkter utnyttjande etc.

- presentera egna tjänster och produkter för distributörer och kunder i en fältmässig miljö och i en historisk inramning som ni aldrig upplevt.

- genomföra kurser i de ni är bäst på fotografering, fiske, överlevnad med mera.

- låt era egna grupper, kurser få uppleva ett unikt upplägg på en mycket speciell och annorlunda anläggning.

- matlagningskurser med inslag av lokala rätter samt metoder för jakt/fiske, fångst, plockning, bakning, tillagning, förberedleser samt konsevering av bär och vilt.

- egna kursupplägg där vi stödjer med moment inom ramen för ert eget upplägg.

- egna tester och utvärderingar av metoder, tjänster och produkter under extrema förhållanden.

- egna upplägg med produktförevisningar i extrem subarktisk miljö.

Boarder Pilot Course (BPC) 2019

BPAC 2019 I - 26SEP19-04OKT19 - Fulltecknad.

Border Pilot Winter Course (BPWC) 2019-2020

BPWC 2019 I - 02MAR19 - 09MAR19 - Fulltecknad

BPWC 2020 I - kursstart ej beslutad.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Faravid event