Stridsvästar

Nedan finner ni stridsvästar, stridsbälten som främst utvecklats för enheter där det är av avgörande betydlese att bärsystem som ryggsäckar och utrustningsbälten/västar fungerar ihop med varanadra. 

Enheternas uppgifter kan tidsmässigt vara mycket långa och till övervägande del skall operatörerna förflytta sig till fots, skidor eller i vissa fall med fordon såsom skoter, ATV, Off-road fordon, 4x4 fordon.