Cold Skills i samarbete med Crossfire

Cold Skills i samarbete med Crossfire

Crossfire är ett välkänt kvalitesmärke bland militära förband i Australien.

Cold Skills distribuerar nu Crossfire för den miitära och polisiära marknaden i Skandinavien / Baltiska staerna.

Vi har under hösten precenterats för Crossfire och direkt fann vi deras ryggsäckar som mycket intressanta för LRRP, Jägarförband och för er som avser gå långt och bära lite tyngre packningar under längre tid.

Nu under hösten kommer viatt  avsluta själva testperioden för säckarna på 80 och 110 liter. När dessa är klar så kommer vi att lägga upp valda säckar på vår hemsida.

2019-09-23 16:07