Nytt uniformssystsem i TMTP och m/90 grönt!

Nytt uniformssystsem i TMTP och m/90 grönt!

Under de senaste två åren har vi jobbat med ett nytt system i TMTP och m/90 grönt.

Combat Jacket, Trouser och UAC-shirt i m/90 grönt.

 

Kund har eftersökt ett uniformsystem som sitter bra och är följsamt under marsch, utnyttjande av stridsförflyttningssätt.

Vi har testat streatchlösningar och funnit att hela uniformen skall tillverkas i ett speciellt streach materiel. Utvärderingen har visat att det blir en bättre lösning än paneler i streatch.

Combat systemet skall också fungera i riktigt varma klimatförhållnden och i våra skandinaviska förhållanden under vår, sommar och höst.

Mer inforamtion kommer under 1 kv - 2 kv 2018.

2018-01-15 10:32