Oliver Nelson - 2018!

Oliver Nelson - 2018!

Vi har igen valt att sponsra Oliver Nelson under 2018. - Han har gett oss en ny marknad...

Oliver Nelson har satt våra produkter på kartan inom ett outforskat område för oss på Cold Skills - Enduron.

Han har testat Rampart Anorak under 2017 och nu ser vi till att en anpassad Anorak får hänga med honom under 2018.

Vi hoppas hans 2018 ger högre valörer än brons på bland annat EM.

2018-01-15 10:24