Arctic Stove System OmniLite

Arctic Stove System (ASS) är mycket avancerat både i funktion och materialval.

  • Artnr: CSASS
  • I lager:4 st
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Systemet  är konstruerat för att klara krävande situationer, vind och snödrev, extrema höjder och både låga och höga temperaturer. 

OmniLite är ett mindre kompaktare kökssystem i jämnförelse med Omnifuel. Effekten är något lägre - men samtidgt har ni en mindre bränsleförbrukning över tiden samt att brännare kan packas ner i ett Trangia 27 kök.

Fördelarna med detta system är att brukaren kan välja att medföra köket så som denne vill:

  • Brännaren med kärlstöd och ett vikbart aluminiumvindskydd. 
  • Trangiaköket med T-spritsbrännare.
  • Brännaren med Trangia adapter ihop med Trangiaköket för maximal stabilitet och vindskydd.

Separata reglerhandtaget finjusterar lågan till exakt den värme ni vill ha. Bränslepump för "flytande bränslen" och för gas.

En aluminiumflaskan på 1,0 liter fungerar som bränsleflaska och tryckkärl till högtryckskök. Flaskan är gjord i aluminium utan skarvar och lackerad insida för att ge flaskan ett bättre skydd. Detta packas i ett Bottle Pouch som tar flaskor upp till 1,5 liter. Detta fodral ger extra skydd åt bränsleflaskan mot stötar och slag samt mot drevsnö etc.

Kokkärlen är ultralight och hardanodized. Kök med 2 kittlar, graderad 1 liter och 1 liter ograderad samt 1 Non-stickbelagd stekpanna 18 cm. Vikt 725 g. Övriga tillbehör är en griptång. 

Effekt på köket är 2600 W och koktiden för 1 liter vatten är ca 3 min (+ förvärmning 40 sek). Genom att köket inte har högre effekt och att Trangia vindskyddssystem utnyttjas så får ni ner bränsleförbrukningen över tiden. Och därigenom får ni också mindre vikt som skall medföras.

Val av bränsle

Gas fungerar sämre i kyla och skall definitivt inte utnyttjas i klimat där temperaturen förväntas gå under - 25° Celsius. Gas är rent (inget sot) och behöver ej förvärmning. Vi rekommenderar Power Gas i tuber om 250 alt 450 gram. Munstycket för gas är märkt med 36 ( 0,36 mm).

Bensin fungerar bättre i kyla och kan utnyttjas i klimat där temperaturen förväntas gå under - 25° Celsius. Bensin har högre effekt än andra flytande bränslen såsom fotogen, diesel etc. Vid start av köket så kan ni flöda över lite bensin, stänga av tillförseln och sedan antända veken för att förvärma köket innan ni startar köket.

Power fuel är en avancerad petroleumblandning som ger ren förbränning med bra effekt. En dunk innehåller 2,5 liter kemiskt ren bensin (heptan) med korrosionsskyddande tillsatt. Munstycket för bensin är märkt med 32 (0,32 mm).

Fotogen fungerar bättre i kyla än gas och bör utnyttjas i klimat där temperaturen förväntas gå under - 25° Celsius. Fotogen kräver förvärmning av brännaren. Då rekommenderar vi dock att ni använder er av t-sprit till förvärmning. Förvarar ni T-spriten i en acetonflaska med skruvkork nära kroppen så kommer det vintertid inte vara några som helst problem att tända T-spriten. Flygfotogen kan också utnyttjas men för med sig liknande problem som beskrevs för bensin för förbränningsmotorer. Munstycket för fotogen är märkt med 25 (0,25 mm).

Diesel kan också utnyttjas i nödfall men då sotar det mycket och ni får underhålla köket oftare. Munstycket för diesel är märkt med 25 (0,25 mm). Obs! Kräver mer rengöring på grund av att diesel sotar betydligt mer.

Säkerhet

Kolmonoxid och koldioxidförgiftning
Ofullständig förbränning kan ske i små tält och snökor där ventilationen är dålig kan det leda till döden. Kolmonoxidförgiftning är en gas (kolmonoxid, CO) som bildas vid ofullständig förbränning. Kolmonoxid binder starkare till hemoglobinet (röda blodkropparna) i blodet än vad syre gör. Då hemoglobinet just har till uppgift att transportera syre, leder detta till att syreupptagningen blockeras (inre kvävning).

Symptomen är hög puls, matthet, kallsvettning, huvudvärk.

Kolmonoxid kan finnas kvar i kroppen i timmar och i värre fall dagar. Det är därför viktigt att inte anstränga sig efter symptom (åka skidor eller dylikt)

Kolmonoxidförgiftning kan förväxlas med koldioxidförgiftning. Koldioxid uppstår vi all typ av förbränning (förbränning förbrukar syre). Symptomen är häftig andning (hyperventilering). Behandling är frisk luft. Orsak kan vara instängdhet i trånga utrymmen utan ventilation (tät snöka) eller motsv.

Brand

För att stoppa förbränningen måste man med högtryckskök stoppa tillförsel av bränsle och/eller avlägsna trycket i brännarsystemet. Kvävning av brännaren är omöjlig med högtryckskök. Var mycket försiktig om köket slocknat att tillföra förvärmningsvätska, då hela behållaren med förvärmningsvätska kan ta eld. Ibland kan det vintertid vara frestande att lägga en kall behållare/flaska bredvid eld eller uppe på brännaren för att öka effekten. Överhettning av gasbehållare och bränsleflaskor innebär att de kan exploderar.

Övrigt

Se alltid till att det finns vätska i kärlen när ni ställer det på ett brinnande kök, annars smälter kärlen.

Töm alltid systemet om ni skall byta typ av bränsle och se till att ni har rätt munstycke monterat. Töm alltid bränsleflaskor innan förrådsställning.

Kom ihåg att metall (kökets delar) och de olika typerna av bränsle vintertid lätt kan orsaka kylskador. Plats eller träsked är bättre vintertid. Titansked/Spork är bra sommartid då ni kan koka dessa i syfte att desinficera dem

Kom ihåg att inte toppfylla bränsleflaskor, ha fulla gasflaskor, extra bränsledunkar etc. på grund av tryckförändringar vid insats med fallskärm, flyg, helikopter etc. Minska med ¼. Skall ni flyga civilt så får ni absolut inte medföra bränslet på flyget vare sig ni checkar in bagaget eller inte.