Lindnerhof Magasindumpficka HL056-2

Större model av dump ficka för magasin, sjukvårdsmaterilsavfall m.m.

  • Artnr: 6600205
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Dumpfickan är avsedd för förvaring av material som medicinskt avfall och tomma magasin. På grund av sin stora volym och breda öppning är påsen idealisk för snabb och säker förvaring. Dumpfickans hals kan minskas i storlek för att säkra innehållet.

Fickan kan fästas på alla lämpliga modulära ytor Molle (PALS) med två fästöglor på baksidan. Remmarna är gjorda av lätt men robust material, vilket underlättar montering och borttagning av påsen.

Tack vare sin höga kompressibilitet kan påsen vikas till en bråkdel av sin fulla storlek. Det kan öppnas och stängas säkert med ett spännfäste.

Dränagehålet i påsens botten möjliggör pålitlig avrinning av vätskor, vilket förhindrar ansamling av fukt.

Teknisk data

Storlek när den är stängd - 10 cm x 12 cm x 9 cm
Storlek när den är öppen - 35 cm x Ø 20 cm
Volym - ca. 11 liter

Produktinformation

Enkel fastsättning med två PALS-remmar
Reducerbar öppning
Kan vikas kompakt
Vattenavrinning i botten
Rymmer enkelt upp till fem tomma G36-tidningar
Tillverkad i enlighet med TL: s tekniska standarder i tyska Bundeswehr
Vikt:160 gram

The storage sack is intended for the stowage of materials such as medical waste and empty magazines. Due to its large volume and wide opening, the bag is ideal for fast and secure stowage. The neck of the sack can be reduced in size in order to secure the contents.

PALS attachment system
The bag can be attached to all suitable modular surfaces using two fastening loops on the reverse side. The straps are made of lightweight but rugged material, facilitating the mounting and removal of the bag.

Small packing volume
Thanks to its high compressibility, the bag can be folded to a fraction of its full size. It can be safely opened and closed with a buckle fastener.

Water run-off
The opening in the bottom of the bag permits reliable run-off of liquids, thus preventing moisture build-up.

Technical Data
Size when closed – 10 cm x 12 cm x 9 cm
Size when open – 35 cm x Ø 20 cm
Volume – approx. 11 liters

Product Details

  • Simple attachment with two PALS straps
  • Reducible opening
  • Can be compactly folded
  • Water run-off in the bottom
  • Easily holds up to five empty G36 magazines
  • Manufactured in accordance with TL technical standards of the German Bundeswehr
  • Weight: 160 gram.