Sagitta vevradio 1000mAh

Håll er orienterad om läget även om strömmen varit borta i veckor

  • Artnr: 59015
  • I lager:0 st
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

I ett läge som uppstår vid kris och krig är det troligt att de enda sättet att få lägesorienteringar är via radio på AM bandet. I krig vill fienden så fort som möjligt kontrollera media i landet och då kommer nog TV och FM radio prioriteras som mål. AM-bandet ger er möjlighet att lyssna på BBC etc. AM Bandet går att sända globalt och ger en otrolig räckvidd. Vev radio är också något för er som reser i områden med begränsad service såsom stabil el etc. Denna radio är perfekt för en krisberedskapslåda i hemmet eller på campen under er mission.

Vevradio som laddas via vev, solceller och USB-kabel som är enkel att använda. Förutom radion finns en lampa samt möjlighet att ladda din mobiltelefon.

Smidig vevradio med solceller och LED. Den kan laddas på tre olika sätt: med vev, solenergi eller USB-kabel. Nödradion är även en viktig komponent om hemmet blir strömlöst under en längre tid, men är också smidig att ta med till stugan, campingen och stranden. Förutom radion får du även en lampa samt möjlighet att ladda mobiltelefonen.

Vevradion har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri. För att ladda batteriet kan du fälla ut veven på sidan och veva med 120-130 varv per minut i valfri riktning. Medan du vevar lyser laddningsindikatorn rött (OBS! Vevmekanismen kan skadas om du vevar fortare än 130 varv per minut).

Batteriet kan även laddas via solenergi. Radion är utrustad med en liten solcellspanel. Ställ den i direkt solljus för att för att ladda, det tar cirka 15 timmar att få ett fulladdat i starkt solljus (ca 38 000 Lux). Tredje alternativet är att använda en USB-kabel. Radion har en USB-kontakt som du kan ansluta till en dator eller annan USB-källa. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet genom USB-anslutningen. USB-kontakten är endast för laddning – radion kan inte kommunicera med andra enheter.

Vid leverans är batteriet laddat ungefär till hälften.

För att sätta på radion vrider du Volym/ON/OFF- vredet medurs och ställer in önskad volym. Kontrollera att radion står på rätt band (AM/FM) och dra ut antennen för bästa mottagning. Vrid på tuning-vredet för att ställa in radiokanal. För att stänga av radion vrider du Volym ON/OFF-vredet moturs till OFF-läget. Då hör du ett klickljud.

När batteriet är fullt laddat kan radion spela 170 minuter på medelhög volym. När batteriet är tomt (radion slutar spela) och du vevar på veven i ca en minut spelar den cirka 10 minuter på medelhög volym.

För att tända lampan trycker du på lampknappen på radions ovansida en gång – en gång till för att släcka. När batteriet är fulladdat kan lampan lysa i cirka 300 minuter. När batteriet är så tomt att lampan slocknar eller ljusstyrkan sjunker till 200 Lux krävs en minuts vevning för ytterliggare 30 minuters lystid. Om ljuset är svagt innebär det att batterinivån är låg. Om ett fullt laddat batteri bara lyser en kort tid kan batteriet ha tappat i funktion Batteriet kan då behöva bytas. Tiderna ovan är ungefärliga och kan variera beroende på hur du använder radion.

Du kan ladda din telefon (de telefoner som kan laddas via USB-kabel) via vevradion. Du ansluter då telefonens egen laddsladd till radion. Dra ur sladden så fort laddningen är klar för att inte skada radions batteri. Om radions batteri är för svagt är det inte möjligt att ladda telefonen, då måste radions batteri laddas upp först. Det är lämpligt att ha radion avstängd medan laddningen pågår för att undvika att radion löser sig. Om det skulle hända måste radion laddas med hjälp av veven eller USB-ingången för att starta igen.    

  • Kan laddas upp via vev, solceller eller USB
  • Med fulladdat batteri kan lampan lysa i cirka 300 minuter
  • Med fulladdat batteri kan radion spela i cirka 170 minuter på medelhög volym
  • Möjlighet att ladda mobiltelefon med telefonens tillhörande USB-sladd
  • Vid leverans är batteriet laddat ungefär till hälften