Thermacell Refill 48h Backpacker

OBS! Till Backpacker!

  • Artnr: 102028
  • I lager:9 st
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Thermacell Refill Backpacker är endast kompatibel med Thermacell Backpacker.
Förpackningen innehåller 12 myggmattor med ett medel som håller myggor och knott på avstånd i upp till 48 timmar.
När apparaten värmer upp mattorna skapas en 20m² skyddszon som stöter bort myggor och knott.

Tänk på att det tar ett tag innan medlet "fyller luften" och för att få en bra funktion så bör det inte blåsa för mycket.
Efter ca 30 minuter så ska du märka en betydlig verkan av Thermacell.

Produktinformation:
Matta med myggmedel: Thermacell Mosquito Repellent MAT

Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775

Innehåller: d-Alletrin 0,5g.

Skadlig vid inandning.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids- effekter.
Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etikett före användning. Undvik utsläpp i miljön.
Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/- regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde:
Bekämpningsmedel mot mygg.
Endast för utomhus bruk.
Får endast användas i därtill avsedd apparatur.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.


Viktig information:

Mattor med myggmedel är ett bekämpningsmedel mot mygg och får inte användas där det finns risk för exponering till vattenmiljö.
Mattor med myggmedel får endast användas i därtill avsedd apparat. Thermacell Myggskydd är endast till för utomhusbruk. Får ej användas inomhus, i tält eller i andra slutna rum. Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan verka irriterande, sörj då för frisk luft och vila.
Vid eventuell förtäring av mattor, drick vatten eller mjölk samt kontakta läkare.
Oanvända mattor förvaras svalt och torrt i slutna förpackningar. Mattor och använda apparater betraktas som farligt avfall och skall lämnas till godkänt avfallsdeponeringsställe. Öppnade mattförpackningar och förbrukade mattor får ej återanvändas.
Varje matta med myggmedel räcker i upp till 4 timmar. Mattan är blå från början men bleknar och blir slutligen vit när den aktiva ingrediensen utsöndrats helt och mattan därmed är förbrukad. Under användning syns ibland ångor, detta är helt normalt. Utsätt inte apparaten eller mattor för regn.
Läs användarinstruktion på ytterförpackning före användning av produkten.