CTOMS (Canadian Tactical & Operational Medical Solutions , Inc.) är ett företag som med grundarens erfarenheter från militär sjukvård har dedikerat verksamheten till att förse träning/kurser samt materiel mot militär sjukvårdspersonal,  operatörer, Polis, SAR personal som kan komma att genomföra sin tjänsteutövning i farliga miljöer. Här finner ni personliga sjukvårdsfickor m.m I Skandinavien finner dessa sjukvårdsfodral med ingående systemtänk på ett flertal SOF förband och prioriterade Polisenheter.

CTOMS 1stLine Pouch Systems

CTOMS Bältesystem